Pe această pagină:

Răspuns

APD sunt autorități publice independente care monitorizează și supraveghează, prin competențe de investigare și competențe corective, aplicarea legii privind protecția datelor. Acestea oferă consultanță de specialitate privind problemele legate de protecția datelor și tratează plângerile referitoare la posibile încălcări ale legii.

Contactați autoritatea națională de protecție a datelor

Referințe

  • Referințe: Articolele 55, 57 și 58 din RGPD