Sadržaj stranice

Odgovor

Tijela za zaštitu podataka neovisna su javna tijela koja prate i nadgledaju, putem istražnih i korektivnih ovlasti, primjenu zakona o zaštiti podataka. Pružaju stručne savjete u pitanjima zaštite podataka i rješavaju pritužbe na potencijalna kršenja zakona.

Obratite se svojem nacionalnom tijelu za zaštitu podataka

Upućivanja

  • Članci 55., 57. i 58. OUZP-a