Odpověď

Úřady pro ochranu osobních údajů jsou nezávislé veřejné orgány, které díky své vyšetřovací a nápravné pravomoci monitorují a dohlížejí na uplatňování právních předpisů týkajících se ochrany údajů. Tyto úřady poskytují odborné poradenství ohledně otázek souvisejících s ochranou údajů a vyřizují stížnosti na možné porušení právních předpisů.

Obraťte se na svůj vnitrostátní úřad pro ochranu údajů

Odkazy

  • Články 55, 57 a 58 GDPR