Odpověď

Máte právo pověřit NGO, aby za vás podala stížnost, pokud jsou splněny následující tři podmínky:

  1. NGO je zřízena v souladu s právními předpisy;
  2. NGO sleduje naplnění obecného zájmu (např. vylepšení života občanů v oblasti ochrany spotřebitele);
  3. NGO je aktivní v oblasti ochrany osobních údajů.

Stížnost lze podat jak u příslušného úřadu pro ochranu údajů, tak podle okolností u soudního orgánu. V některých členských státech EU vnitrostátní právní předpisy umožňují, aby NGO podala stížnost, aniž by měla vaše pověření.

Odkazy

  • Článek 80 a 142. bod odůvodnění GDPR