Antwoord

U kunt een vergoeding eisen als een onderneming of organisatie zich niet aan de AVG heeft gehouden en u materiële schade (bijvoorbeeld financieel verlies) of immateriële schade (bijvoorbeeld leed of reputatieschade) hebt geleden. U kunt vergoeding eisen bij de betrokken onderneming of organisatie of een vordering instellen bij uw nationale rechter. U kunt een vordering instellen bij de gerechtelijke instanties van de EU-lidstaat waar de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is gevestigd of bij de rechtbanken van de EU-lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats heeft.

Voorbeeld

U plaatst een bestelling op een website. De website wordt het slachtoffer van een cyberaanval omdat de site onvoldoende is beveiligd. Uw creditcardgegevens zijn op een andere website geplaatst en gebruikt om producten te kopen die u nooit hebt besteld. U kunt van de website vergoeding eisen voor de financiële schade omdat zij de AVG hebben geschonden door niet te zorgen voor passende beveiliging bij de verwerking van gegevens.

Verwijzingen