Sadržaj stranice

Odgovor

Naknadu možete tražiti ako društvo ili organizacija ne poštuje zakon o zaštiti podataka te ako ste pretrpjeli materijalnu (primjer: financijski gubitak) ili nematerijalnu štetu (primjer: nepriliku ili gubitak ugleda). Naknadu možete tražiti od društva ili organizacije u pitanju ili pred nacionalnim sudovima. Naknadu možete tražiti pred sudovima države članice EU-a u kojoj voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan. Osim toga, takvi se postupci mogu voditi pred sudovima države članice EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište.

Primjer

Naručili ste nešto s internetske stranice. Stranica pretrpi kibernapad jer nije dovoljno zaštićena. Pojedinosti o vašoj kreditnoj kartici objavljene su na drugoj internetskoj stranici te su upotrijebljene za kupnju artikala koje niste nikada naručili. Od internetske stranice možete tražiti naknadu za financijsku štetu jer je prekršila zakon o zaštiti podataka neomogućavanjem dovoljne zaštite pri obradi podataka.

Upućivanja