Odpověď

O náhradu škody můžete žádat, pokud společnost nebo organizace nedodržuje právní předpisy týkající se ochrany údajů a vy jste utrpěl/a hmotnou újmu (např. finanční ztrátu) nebo nehmotnou újmu (např. stres nebo ztrátu dobrého jména). Příslušnou společnost nebo organizaci můžete v tomto smyslu žádat před vnitrostátními soudy. Žádat o náhradu škody můžete před soudy členského státu EU, v němž je usazen správce nebo zpracovatel. Nebo lze takovou stížnost podat u soudů členského státu  EU, v němž máte své obvyklé bydliště.

Příklad

Na nějaké webové stránce si objednáte zboží. Tato webová stránka se stane předmětem kybernetického útoku, protože nemá dostatečné zabezpečení. Údaje o vaší kreditní kartě jsou zveřejněny na jiné webové stránce a jsou použity k nákupu zboží, které jste si nikdy neobjednal/a. Kvůli finanční újmě můžete žádat o náhradu škody původní webovou stránku, protože její provozovatelé porušili právní předpisy týkající se ochrany údajů tím, že při zpracovávání osobních údajů nezajistili náležité zabezpečení.

Odkazy

  • Článek 82 a 146. a 147. bod odůvodnění GDPR