Kaj so moje pravice?

Podrobnosti o vaših pravicah na podlagi prava EU, ko organizacija zbira in uporablja osebne podatke: tudi pravica dostopa in posredovanja podatkov.

Katere informacije bi moral prejeti, ko posredujem svoje podatke?

Informacije, ki jih morajo posredovati organizacije na podlagi prava EU, kadar zahtevajo osebne podatke: tudi razlogi za zbiranje in čas hrambe.

Kako lahko pridobim dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje ali organizacija?

Obrazložitev, kako lahko izvajate brezplačen dostop do svojih osebnih podatkov iz organizacije na podlagi prava EU.

Moji podatki niso pravilni: ali jih lahko popravim?

Informacije o tem, kako zahtevati popravek osebnih podatkov, ki jih hrani organizacija, na podlagi prava EU.

Ali lahko od podjetja ali organizacije zahtevam, da mi pošlje moje podatke, da bi jih lahko uporabil drugje?

Informacije o vaši pravici do posredovanja vaših osebnih podatkov iz ene organizacije v drugo na podlagi prava EU.

Ali lahko od podjetja ali organizacije zahtevam, da preneha obdelovati moje podatke?

Razlogi, na podlagi katerih lahko zahtevate, da organizacija preneha obdelovati vaše osebne podatke na podlagi prava EU.

Ali lahko od podjetja ali organizacije zahtevam, da izbriše moje podatke?

Razlogi, na podlagi katerih lahko zahtevate, da organizacija izbriše vaše osebne podatke na podlagi prava EU, na primer na spletu.

Kdaj bi moral uveljavljati pravico do omejitve obdelave?

Okoliščine, na podlagi katerih lahko zahtevate, da organizacija omeji obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi prava EU.

Ali sem lahko vključen v avtomatizirano individualno sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov?

Omejitve in vaše pravice v zvezi z avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, na podlagi prava EU.