Jakie są moje prawa?

Twoje prawa w przypadku gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych przez organizację, w tym prawo dostępu do danych i ich przenoszenia.

Jakie informacje powinniśmy otrzymać przy podawaniu naszych danych osobowych?

Informacje, które organizacje muszą zapewnić zgodnie z prawem UE zwracając się o dane osobowe, w tym dlaczego je gromadzą i jak długo będą je przechowywać.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych posiadanych przez firmy/organizacje?

Wyjaśnienie, w jaki sposób możesz uzyskać bezpłatny dostęp do swoich danych osobowych w organizacji zgodnie z prawem UE.

Moje dane są niepoprawne. Czy można je skorygować?

Informacje na temat tego, jak skorygować dane osobowe przechowywane przez organizację zgodnie z prawem UE.

Czy mogę poprosić firmę/organizację o przesłanie moich danych osobowych, a następnie wykorzystać je w inny sposób?

Informacje o prawie do przeniesienia danych osobowych z jednej organizacji do drugiej zgodnie z prawem UE.

Czy mogę żądać od firmy/organizacji zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych?

Przesłanki pozwalające na zwrócenie się do organizacji o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem UE.

Czy mogę żądać od firmy usunięcia moich danych osobowych?

Przesłanki pozwalające na zwrócenie się do organizacji o usunięcie danych osobowych, na przykład w trybie online, zgodnie z prawem UE.

Kiedy powinno się skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych?

Okoliczności, w których można zwrócić się do organizacji o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem UE.

Czy moje dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?

Ograniczenia i prawa w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, zgodnie z prawem UE.