Wat zijn mijn rechten?

Gegevens over uw rechten op grond van EU-wetgeving wanneer uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, inclusief het recht op inzage en verplaatsing.

Welke informatie behoor ik te krijgen als ik mijn gegevens verschaf?

Informatie die organisaties bij het vragen naar persoonsgegevens op grond van EU-wetgeving moeten geven, zoals waarom en hoe lang zij de gegevens bewaren.

Hoe kan ik inzage krijgen in mijn persoonsgegevens die door een onderneming of organisatie worden bewaard?

Uitleg hoe u op grond van EU-wetgeving kosteloos inzage krijgt in de persoonsgegevens die een organisatie over u heeft.

Mijn gegevens zijn onjuist: kan ik ze corrigeren?

Informatie hoe u op grond van EU-wetgeving persoonsgegevens die een organisatie over u heeft, kunt laten corrigeren.

Kan ik een onderneming/organisatie vragen om mij mijn persoonsgegevens toe te sturen zodat ik die ergens anders kan gebruiken?

Informatie over uw recht om uw persoonsgegevens op grond van EU-wetgeving van de ene organisatie naar de andere te laten verplaatsen.

Kan ik een onderneming of organisatie vragen om de verwerking van mijn persoonsgegevens te beëindigen?

Gronden waarop u een organisatie kunt vragen om op te houden met het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van EU-wetgeving.

Kan ik een onderneming of organisatie vragen om mijn persoonsgegevens te wissen?

Gronden waarop u een organisatie kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld online, op grond van EU-wetgeving.

Wanneer dien ik mijn recht op een beperking van de verwerking van mijn persoonsgegevens te gebruiken?

Omstandigheden waaronder u, op grond van EU-wetgeving, een organisatie kunt vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.

Kan ik het voorwerp worden van geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering?

De beperkingen en uw rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens inclusief profilering op grond van EU-wetgeving.