X'inhuma d-drittijiet tiegħi?

X'inhuma d-drittijiet tiegħi?

Dettalji ta’ drittijietek skont dritt tal-Unjoni meta data personali tinġabar u tintuża minn organizzazzjoni, inkluż dritt li taċċessaha u tmexxiha.

X'informazzjoni għandi nirċievi meta nipprovdi d-data personali tiegħi?

X'informazzjoni għandi nirċievi meta nipprovdi d-data personali tiegħi?

Informazzjoni li jridu jipprovdu organizzazzjonijiet skont id-dritt tal-Unjoni meta jitolbu data personali, inkluż għala qed jiġbruha u kemm se jżommuha.

Kif nista' nikseb aċċess għad-data personali li kumpanija/organizzazzjoni għandha dwari?

Kif nista' nikseb aċċess għad-data personali li kumpanija/organizzazzjoni għandha dwari?

Spjegazzjoni ta’ kif tista’ taċċessa, mingħajr ħlas, id-data personali tiegħek minn organizzazzjoni skont id-dritt tal-Unjoni.

Id-data tiegħi hija żbaljata, nista' nikkoreġiha?

Id-data tiegħi hija żbaljata, nista' nikkoreġiha?

Informazzjoni dwar kif tikseb data personali miżmuma minn organizzazzjoni kkoreġuta skont id-dritt tal-Unjoni.

Nista' nitlob lill-kumpanija/organizzazzjoni tibgħatli d-data personali tiegħi sabiex inkun nista' nużaha x'imkien ieħor?

Nista' nitlob lill-kumpanija/organizzazzjoni tibgħatli d-data personali tiegħi sabiex inkun nista' nużaha x'imkien ieħor?

Informazzjoni dwar id-dritt tiegħek li jkollok id-data personali tiegħek immexxija minn organizzazzjoni għal oħra skont id-dritt tal-Unjoni.

Nista' nitlob lil kumpanija/organizzazzjoni biex tieqaf tipproċessa d-data personali tiegħi?

Nista' nitlob lil kumpanija/organizzazzjoni biex tieqaf tipproċessa d-data personali tiegħi?

Raġunijiet li għalihom tista’ titlob organizzazzjoni biex tieqaf tipproċessa d-data personali tiegħek skont id-dritt tal-Unjoni.

Nista' nitlob lill-kumpanija tħassar id-data personali tiegħi?

Nista' nitlob lill-kumpanija tħassar id-data personali tiegħi?

Raġunijiet li għalihom tista’ titlob lil organizzazzjoni biex tneħħi d-data personali tiegħek, pereżempju online, skont id-dritt tal-Unjoni.

Meta għandi neżerċita d-dritt tiegħi għal restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħi?

Meta għandi neżerċita d-dritt tiegħi għal restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħi?

Ċirkostanzi li fihom tista’ titlob organizzazzjoni biex tillimita l-ipproċessar tad-data personali tiegħek skont id-dritt tal-Unjoni.

Nista' nkun soġġett għat-teħid awtomatizzat ta' deċiżjonijiet individwali, inkluż il-ħolqien ta' profili?

Nista' nkun soġġett għat-teħid awtomatizzat ta' deċiżjonijiet individwali, inkluż il-ħolqien ta' profili?

Il-limiti għad-drittijiet tiegħek dwar l-ipproċessar awtomatizzat tad-data personali, inkluż tfassil ta’ profil, skont id-dritt tal-Unjoni.