Kādas ir manas tiesības?

Kādas ir manas tiesības?

ES tiesību aktos noteiktās tiesības gadījumā, ja jūsu personas datus vāc un izmanto organizācijas, tai skaitā tiesības piekļūt datiem un tos pārsūtīt.

Kāda informācija man jāsaņem, kad es sniedzu savus personas datus?

Kāda informācija man jāsaņem, kad es sniedzu savus personas datus?

Informācija, kas atbilstīgi ES tiesību aktiem jāsniedz organizācijām, kad tās prasa personas datus, tai skaitā datu vākšanas nolūki un glabāšanas ilgums.

Kā es varu piekļūt saviem personas datiem, kas ir kāda uzņēmuma vai organizācijas rīcībā?

Kā es varu piekļūt saviem personas datiem, kas ir kāda uzņēmuma vai organizācijas rīcībā?

Skaidrojums par to, kā saskaņā ar ES tiesību aktiem varat bez maksas piekļūt saviem personas datiem, ko glabā kāda organizācija.

Mani dati ir nepareizi — vai varu tos izlabot?

Mani dati ir nepareizi — vai varu tos izlabot?

Informācija par to, kā rīkoties, lai saskaņā ar ES tiesību aktiem izlabotu organizācijas glabātus personas datus.

Vai varu prasīt uzņēmumam/organizācijai nosūtīt man manus personas datus, lai es tos varētu izmantot citur?

Vai varu prasīt uzņēmumam/organizācijai nosūtīt man manus personas datus, lai es tos varētu izmantot citur?

Informācija par jūsu tiesībām atbilstīgi ES tiesību aktiem likt personas datus nosūtīt no vienas organizācijas citai organizācijai.

Vai varu pieprasīt uzņēmumam/organizācijai pārtraukt apstrādāt manus personas datus?

Vai varu pieprasīt uzņēmumam/organizācijai pārtraukt apstrādāt manus personas datus?

Pamatojumi, saskaņā ar kuriem atbilstīgi ES tiesību aktiem varat pieprasīt organizācijai pārtraukt jūsu personas datu apstrādi.

Vai varu pieprasīt uzņēmumam izdzēst manus personas datus?

Vai varu pieprasīt uzņēmumam izdzēst manus personas datus?

Pamatojumi, saskaņā ar kuriem atbilstīgi ES tiesību aktiem varat pieprasīt organizācijai dzēst jūsu personas datus (piemēram, internetā).

Kad īstenot tiesības ierobežot manu personas datu apstrādi?

Kad īstenot tiesības ierobežot manu personas datu apstrādi?

Apstākļi, kādos atbilstīgi ES tiesību aktiem varat pieprasīt organizācijai ierobežot jūsu personas datu apstrādi.

Vai man var piemērot automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu?

Vai man var piemērot automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu?

ES tiesību aktos noteiktie ierobežojumi un jūsu tiesības attiecībā uz personas datu automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu.