Kokios yra mano teisės?

Informacija apie jūsų teises pagal ES teisę, kai organizacija renka ir naudoja jūsų duomenis, įskaitant teisę susipažinti su duomenimis ir juos perkelti.

Kokią informaciją turėčiau gauti pateikęs savo asmens duomenis?

Informacija, kurią pagal ES teisę organizacijos turi pateikti prašydamos asmens duomenų, įskaitant kodėl juos renka ir kaip ilgai laikys.

Kaip galėčiau susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos turi įmonė ar organizacija?

Paaiškinimas, kaip pagal ES teisę galite nemokamai susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko organizacija.

Mano duomenys nėra teisingi. Kaip galėčiau juos ištaisyti?

Informacija, kaip ištaisyti organizacijos saugomus asmens duomenis pagal ES teisę.

Ar galiu prašyti įmonės ar organizacijos atsiųsti mano asmens duomenis, kad galėčiau juos panaudoti kur nors kitur?

Informacija apie jūsų teisę perkelti savo asmens duomenis iš vienos organizacijos į kitą pagal ES teisę.

Ar galiu reikalauti, kad įmonė ar organizacija nutrauktų mano asmens duomenų tvarkymą?

Pagrindai, kuriais pagal ES teisę galite reikalauti, kad organizacija nustotų tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Ar galiu prašyti įmonės ar organizacijos ištrinti mano asmens duomenis?

Pagrindai, kuriais pagal ES teisę galite reikalauti, kad organizacija ištrintų jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, internete.

Kada turėčiau pasinaudoti savo teise apriboti savo asmens duomenų tvarkymą?

Aplinkybės, kuriomis pagal ES teisę galite reikalauti, kad organizacija apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Ar man gali būti taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą?

Automatizuoto asmens duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, apribojimai ir jūsų teisės pagal ES teisę.