Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Δικαιώματα κατά τη νομοθεσία της ΕΕ για τη συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οργανισμούς, όπως η πρόσβαση/μετακίνηση δεδομένων.

Τι πληροφορίες θα πρέπει να λάβω όταν παρέχω δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα;

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι οργανισμοί κατά τη νομοθεσία της ΕΕ για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο λόγος και η περίοδος αποθήκευσης.

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα που κατέχει μια εταιρεία/ένας οργανισμός;

Επεξήγηση σχετικά με το πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση, δωρεάν, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε έναν οργανισμό κατά τη νομοθεσία της ΕΕ.

Τα δεδομένα μου είναι εσφαλμένα. Μπορώ να τα διορθώσω;

Πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί ένας οργανισμός κατά τη νομοθεσία της ΕΕ.

Μπορώ να ζητήσω από μια εταιρεία/έναν οργανισμό να μου αποστείλει τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω κάπου αλλού;

Πληροφορίες για το δικαίωμά σας να μετακινείτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από έναν οργανισμό σε έναν άλλο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Μπορώ να ζητήσω από μια εταιρεία/έναν οργανισμό να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα;

Λόγοι που μπορείτε να ζητήσετε από έναν οργανισμό να σταματήσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Μπορώ να ζητήσω από μια εταιρεία να διαγράψει τα προσωπικά μου δεδομένα;

Λόγοι που μπορείτε να ζητήσετε από έναν οργανισμό να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Πότε θα πρέπει να ασκήσω το δικαίωμά μου για περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών μου δεδομένων;

Λόγοι που μπορείτε να ζητήσετε από έναν οργανισμό να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη νομοθεσία της ΕΕ.

Μπορώ να υπόκειμαι σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ;

Περιορισμοί και δικαιώματά για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την κατάρτιση προφίλ, κατά τη νομοθεσία της ΕΕ.