Jaká mám práva?

Podrobnosti o vašich právech dle práva EU, když organizace shromažďuje a používá vaše osobní údaje, včetně práva na přístup k údajům a jejich přesun.

Jaké informace bych měl/a dostat, když poskytnu své osobní údaje?

Informace, které organizace musí poskytnout dle práva EU při žádosti o osobní údaje, včetně toho, proč je shromažďují a jak dlouho je budou uchovávat.

Jak mohu získat přístup k osobním údajům, které o mně společnost/organizace vlastní?

Vysvětlení, jak podle právních předpisů EU můžete od organizace získat bezplatný přístup ke svým osobním údajům.

Mé osobní údaje jsou nesprávné, mohu je opravit?

Informace o tom, jak podle právních předpisů EU opravit osobní údaje, které má v držení nějaká organizace.

Mohu společnost/organizaci požádat o zaslání mých osobních údajů, abych je mohl/a použít někde jinde?

Informace o vašem právu podle právních předpisů EU na přesun osobních údajů od jedné organice k jiné.

Mohu požádat společnost/organizaci, aby přestala zpracovávat mé osobní údaje?

Důvody, proč můžete organizaci požádat, aby podle právních předpisů EU přestala zpracovávat vaše osobní údaje.

Mohu společnost požádat, aby odstranila mé osobní údaje?

Důvody, proč můžete organizaci požádat, aby podle právních předpisů EU vaše osobní údaje odstranila, například online.

When should I exercise my right to restriction of processing of my personal data?

Okolnosti, za kterých můžete organizaci požádat, aby podle právních předpisů EU omezila zpracovávání vašich osobních údajů.

Mohu být předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování?

Omezení automatizovaného zpracování osobních údajů a vaše práva ohledně tohoto zpracování včetně profilování podle právních předpisů EU.