Jaká mám práva?

Jaká mám práva?

What are my rights?

Jaké informace bych měl/a dostat, když poskytnu své osobní údaje?

Jaké informace bych měl/a dostat, když poskytnu své osobní údaje?

What information should I receive when I provide my personal data?

Jak mohu získat přístup k osobním údajům, které o mně společnost/organizace vlastní?

Jak mohu získat přístup k osobním údajům, které o mně společnost/organizace vlastní?

How can I access my personal data held by a company/organisation?

Mé osobní údaje jsou nesprávné, mohu je opravit?

Mé osobní údaje jsou nesprávné, mohu je opravit?

My data is incorrect, can I correct it?

Mohu společnost/organizaci požádat o zaslání mých osobních údajů, abych je mohl/a použít někde jinde?

Mohu společnost/organizaci požádat o zaslání mých osobních údajů, abych je mohl/a použít někde jinde?

Can I ask a company/organisation to send me my personal data so that I can use it somewhere else?

Mohu požádat společnost/organizaci, aby přestala zpracovávat mé osobní údaje?

Mohu požádat společnost/organizaci, aby přestala zpracovávat mé osobní údaje?

Can I ask a company/organisation to stop processing my personal data?

Mohu společnost požádat, aby odstranila mé osobní údaje?

Mohu společnost požádat, aby odstranila mé osobní údaje?

Can I ask a company to delete my personal data?

Kdy bych měl/a uplatnit své právo na omezení zpracování mých osobních údajů?

Kdy bych měl/a uplatnit své právo na omezení zpracování mých osobních údajů?

When should I exercise my right to restriction of processing of my personal data?

Mohu být předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování?

Mohu být předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování?

Can I be subject to automated individual decision-making, including profiling?