What are my rights?

Подробности за правата ви съгласно правото на ЕС при събиране и използване на данни от организация, вкл. достъпност и преместване.

Каква информация трябва да получа, когато предоставям данните си?

Съгласно правото на ЕС информ. организации трябва да ви уведомят защо събират и колко време ще съхраняват личните ви данни.

Как мога да получа достъп до личните си данни, с които разполага дадено дружество/ организация?

Обяснение на възможността да получите от организация безплатен достъп до личните си данни съгласно правото на ЕС.

Данните ми са неправилни: мога ли да ги коригирам?

Информация относно възможността да изискате коригиране на лични данни, съхранявани от организация, съгласно правото на ЕС.

Мога ли да помоля дадено дружество/организация да ми изпрати личните ми данни, за да мога да ги използвам на друго място?

Информация относно правото ви да премествате личните си данни от една организация в друга съгласно правото на ЕС.

Мога ли да помоля дадено дружество/организация да спре обработването на данните ми?

Основания да поискате от дадена организация да прекрати обработването на ваши лични данни съгласно правото на ЕС.

Мога ли да помоля дадено дружество да изтрие данните ми?

Основания да поискате от дадена организация да изтрие ваши лични данни, напр. онлайн, съгласно правото на ЕС.

Кога трябва да упражня правото си на ограничаване на обработването на личните ми данни?

Обстоятелства, при които можете да поискате дадена организация да ограничи обработването на ваши лични данни съгласно правото на ЕС.

Мога ли да бъда обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране?

Ограниченията и вашите права по отношение на автоматизираното обработване на лични данни, вкл. профилиране, съгласно правото на ЕС.