Lapas saturs

Atbilde

Gadījumos, kad nav skaidrs, vai personas dati tiks dzēsti un kad tas tiks darīts, jūs varat īstenot savas tiesības ierobežot datu apstrādi. Minētās tiesības var īstenot, kad:

  • tiek apstrīdēta attiecīgo datu precizitāte;
  • jūs iebilstat pret datu dzēšanu;
  • dati sākotnējam nolūkam vairs nav vajadzīgi, taču tos vēl nedrīkst dzēst juridisku iemeslu dēļ;
  • tiek gaidīts lēmums par jūsu iebildumiem pret datu apstrādi.

Termins “ierobežojums” nozīmē to, ka jūsu personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar jūsu piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai ES vai ES dalībvalsts sabiedrības interešu dēļ. Jūs ir jāinformē par ierobežojuma atcelšanu.

Piemērs

Jauna vietējā tirgus banka piedāvā hipotekāros kredītus ar izdevīgiem nosacījumiem. Jūs pērkat jaunu māju un izlemjat pāriet uz jauno banku. Jūs prasāt “vecajai” bankai aizvērt visus jūsu kontus un pieprasāt izdzēst visu jūsu personisko informāciju. Tomēr vecajai bankai ir jāievēro likums, kas bankām liek 10 gadus glabāt visus to klientu datus. Vecajai bankai ir likumā noteikts pienākums glabāt jūsu datus, taču jūs varat pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi, lai nodrošinātu, ka tie “nejauši” netiek izmantoti nevēlamos nolūkos.

Atsauces