Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Σε γενικές γραμμές, όταν δεν είναι σαφές εάν και πότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαγραφούν, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας περιορισμού της επεξεργασίας. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί εφόσον:

  • αμφισβητείται η ακρίβεια των σχετικών δεδομένων·
  • δεν επιθυμείτε να διαγραφούν τα δεδομένα·
  • τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν ακόμα εξαιτίας νομικών λόγων·
  • έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία και η σχετική απόφαση εκκρεμεί.

Ο όρος «περιορισμός» σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν —με εξαίρεση την αποθήκευση— να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος της ΕΕ ή κράτους μέλους της ΕΕ. Είναι υποχρεωτικό να ενημερωθείτε πριν από την άρση του περιορισμού.

Παράδειγμα

 Μια νέα τράπεζα στην εγχώρια αγορά προσφέρει συμφέροντα στεγαστικά δάνεια. Ετοιμάζεστε ν’ αγοράσετε ένα καινούργιο σπίτι  και αποφασίζετε να αλλάξετε τράπεζα. Ζητάτε από την «παλιά» τράπεζα να κλείσει όλους τους λογαριασμούς και να διαγράψει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, η παλιά τράπεζα υπόκειται σε νόμο που υποχρεώνει τις τράπεζες να αποθηκεύουν όλα τα στοιχεία των πελατών για 10 χρόνια. Η παλιά τράπεζα υποχρεούται από τον νόμο να αποθηκεύσει τα δεδομένα σας, αλλά μπορείτε παρόλα αυτά να ζητήσετε τον περιορισμό των δεδομένων για να είστε σίγουροι ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τυχαία για ανεπιθύμητους σκοπούς.

Παραπομπές