Sidens indhold

Svar

Generelt kan du gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af personoplysninger i tilfælde, hvor det ikke er tydeligt, om og hvornår personoplysninger skal slettes. Denne ret kan benyttes når:

  • nøjagtigheden af de pågældende oplysninger anfægtes
  • du ikke vil have, at oplysningerne skal slettes
  • oplysningerne ikke længere skal bruges til det oprindelige formål, men af juridiske årsager ikke kan slettes endnu
  • der endnu ikke er truffet afgørelse om din indsigelse mod behandling af personoplysninger.

»Begrænsning« betyder, at dine oplysninger kun må behandles med dit samtykke, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til væsentlige samfundsinteresser i EU eller i et EU-land. Oplysningerne må dog gerne opbevares. Du skal have besked, inden begrænsningen ophæves.

Eksempel

En ny bank i dit land tilbyder boliglån på gode vilkår. Du er ved at købe nyt hus og beslutter derfor at skifte bank. Du beder din gamle bank om at lukke alle dine konti og anmoder den om at slette alle tilhørende personoplysninger. Din gamle bank er imidlertid forpligtet ifølge loven til at gemme alle kundeoplysninger i ti år. Din gamle bank har ifølge loven pligt til at opbevare dine oplysninger, men du kan stadig bede om begrænsning af behandlingen for at sikre, at de ikke »utilsigtet« bruges til uønskede formål.

Referencer