Odpověď

Uplatnit své právo na omezení zpracování můžete obecně řečeno v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit. Toto právo může být uplatněno pokud:

  • je popřena přesnost příslušných osobních údajů,
  • odmítáte výmaz osobních údajů,
  • údaje již nejsou zapotřebí pro původní účel, ale ještě je nelze odstranit z právních důvodů,
  • rozhodnutí o vaší námitce proti zpracování dosud není vyřízeno.

„Omezení“ znamená, že vaše osobní údaje mohou být, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů veřejného zájmu EU nebo některého členského státu EU. Před zrušením omezení musíte být informováni.

Příklad

Nová banka na domácím trhu nabízí dobré úvěry na bydlení. Právě si chcete koupit nový dům, a tak se rozhodnete přejít k této bance. Požádáte „starou“ banku, aby zavřela všechny účty a aby byly všechny vaše osobní údaje odstraněny. Stará banka však podléhá právnímu předpisu, podle něhož musí banky uchovávat všechny údaje o zákaznících po dobu 10 let. Stará banka má zákonnou povinnost uchovávat vaše osobní údaje, ale vy můžete požádat o omezení osobních údajů, abyste měl/a jistotu, že nebudou „náhodně“ použity k nežádoucím účelům.

Odkazy

  • Článek 18 a 73. bod odůvodnění GDPR