Odpoveď

Keď poskytujete svoje osobné údaje, musíte okrem iného dostať tieto informácie:

 • názov spoločnosti alebo organizácie, ktorá spracúva vaše údaje (vrátane kontaktných údajov úradníka pre ochranu údajov, ak existuje);
 • účely, na ktoré spoločnosť/organizácia použije vaše údaje;
 • kategórie osobných údajov, ktorých sa to týka;
 • právny základ spracúvania vašich osobných údajov;
 • časové obdobie, počas ktorého sa budú uchovávať vaše údaje;
 • iné spoločnosti/organizácie, ktoré dostávajú vaše údaje;
 • to, či budú údaje presunuté mimo EÚ;
 • vaše základné práva v oblasti ochrany údajov (napr. právo na prístup a presun údajov alebo na ich odstránenie);
 • právo predložiť sťažnosť na úrade na ochranu údajov;
 • právo kedykoľvek zrušiť svoj súhlas;
 • existencia automatizovaného rozhodovania a súvisiaceho opodstatnenia vrátane ich dôsledkov.

Informácie by mali byť predstavené stručne, transparentne, čitateľne a mali by byť napísané jasným a jednoduchým jazykom.

Odkazy