Pe această pagină:

Răspuns

Când vă comunicați datele cu caracter personal, trebuie să primiți, printre altele, informații despre:

 • denumirea companiei sau a organizației care prelucrează datele dvs. (inclusiv datele de contact ale RPD, dacă există unul);
 • scopurile în care compania/organizația va utiliza datele dvs.;
 • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
 • temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 • perioada de timp pentru care datele dvs. vor fi stocate;
 • alte societăți/organizații care vor primi datele dvs.;
 • o eventuală transferare a datelor în afara UE;
 • drepturile de bază pe care le aveți în ceea ce privește prelucrarea datelor (de exemplu, dreptul de a accesa și transfera datele sau de a dispune ștergerea acestora);
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de protecție a datelor (APD);
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment;
 • existența unui proces decizional automatizat și logica utilizată, inclusiv consecințele.

Informațiile ar trebui prezentate într-o formă concisă, transparentă și inteligibilă și redactate într-un limbaj clar și simplu.

Referințe