Op deze pagina

Antwoord

Wanneer u uw persoonsgegevens verschaft, behoort u informatie te ontvangen over onder andere:

 • de naam van de onderneming of organisatie die uw gegevens verwerkt (met inbegrip van de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, indien die er is);
 • het doel waarvoor de onderneming of de organisatie uw gegevens zal gebruiken;
 • de betrokken persoonsgegevenscategorie├źn;
 • de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • hoe lang uw gegevens worden opgeslagen;
 • andere bedrijven of organisaties die uw gegevens zullen ontvangen;
 • of gegevens worden overgedragen naar buiten de EU;
 • uw grondrechten op het gebied van gegevensbescherming (bijvoorbeeld het recht van inzage en het recht om gegevens over te dragen of te doen verwijderen);
 • het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit;
 • het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en de daaraan ten grondslag liggende logica, inclusief de gevolgen ervan.

De informatie moet op een beknopte, transparante en begrijpelijke manier worden gepresenteerd en in duidelijke en eenvoudige taal zijn opgesteld.

Verwijzingen