Puslapio turinys

Atsakymas

Kai pateikiate savo asmens duomenis, turite, be kita ko, gauti informaciją apie:

 • jūsų duomenis tvarkančios įmonės ar organizacijos pavadinimą (įskaitant DAP, jeigu toks yra, kontaktinius duomenis);
 • tikslus, kuriais įmonė ar organizacija naudos jūsų duomenis;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijas;
 • jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą;
 • kiek laiko bus saugomi jūsų duomenys;
 • kitas įmones ar organizacijas, kurios gaus jūsų duomenis;
 • tai, ar duomenys bus perduodami už ES ribų;
 • jūsų pagrindines teises duomenų apsaugos srityje (pvz., teisę susipažinti su duomenimis, perduoti duomenis ar reikalauti, kad jie būtų pašalinti);
 • teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai (DAI);
 • teisę bet kada atšaukti savo sutikimą;
 • automatizuotą sprendimų priėmimą ir naudojamą logiką, įskaitant jų pasekmes.

Informacija turi būti pateikiama glausta, skaidria ir suprantama forma, aiškia ir paprasta kalba.

Nuorodos