Sadržaj stranice

Odgovor

Kada date svoje osobne podatke, morate, među ostalima, primiti informacije o:

 • nazivu društva ili organizacije koja obrađuje vaše podatke (uključujući kontaktne podatke SZP-a ako on postoji);
 • svrhama u koje će društvo/organizacija upotrebljavati vaše podatke;
 • kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
 • pravnoj osnovi za obradu vaših osobnih podataka;
 • vremenskom roku tijekom kojega će vaši podaci biti pohranjeni;
 • ostalim društvima/organizacijama koje će primati vaše podatke;
 • tome hoće li podaci biti preneseni izvan EU-a;
 • svojim osnovnim pravima u području zaštite podataka (primjer: pravo na pristup i prijenos podataka ili na njihovo uklanjanje);
 • pravu podnošenja pritužbe tijelu za zaštitu podataka (TZP);
 • pravu na povlačenje privole u bilo kojem trenutku;
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka te o logici navedenoga, uključujući posljedice.

Informacije trebaju biti predstavljene na sažet, vidljiv i razumljiv način te sastavljene jasnim i jednostavnim jezikom.

Upućivanja