Odpověď

Když poskytnete své osobní údaje, musíte dostat mimo jiné následující informace:

 • název společnosti nebo organizace, která vaše osobní údaje zpracovává (včetně kontaktních údajů na případného pověřence pro ochranu osobních údajů),
 • účely, pro které společnost/organizace vaše osobní údaje použije,
 • kategorie příslušných osobních údajů,
 • právní základ pro zpracování vašich osobních údajů,
 • dobu, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy,
 • další společnosti/organizace, které vaše osobní údaje obdrží,
 • zda budou vaše osobní údaje předány mimo EU,
 • vaše základní práva v oblasti ochrany osobních údajů (např. právo na přístup a předání osobních údajů nebo jejich odstranění),
 • právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, a příslušné logiky včetně jeho důsledků.

Tyto informace by měly být uvedeny stručným, transparentním a srozumitelným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

Odkazy

 • Články 12 a 13 a 60., 61. a 62. bod odůvodnění GDPR
 • Instrukce pracovní skupiny zřízené podle článku 29 o transparentnosti podle nařízení (EU) 2016/679 (WP 260)