Innehåll

Svar

Du har rätt till

  • information om behandlingen av dina personuppgifter,
  • att få tillgång till de personuppgifter som finns om dig,
  • att be att inkorrekta, felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas,
  • att begära att personuppgifter raderas när de inte längre behövs eller om behandlingen är olaglig,
  • att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte eller baserat på skäl rörande din personliga situation,
  • att kräva begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter i specifika fall,
  • att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och skicka dem till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”),
  • att begära att beslut baserade på automatiserad behandling som rör dig eller på ett betydande sätt påverkar dig och som är baserade på dina personuppgifter fattas av fysiska personer, inte bara av datorer. Du har också i det här fallet rätt att uttrycka din åsikt och att bestrida ett beslut.

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta det företag eller den organisation som behandlar dina personuppgifter (dvs. den personuppgiftsansvariga). Om företaget/organisationen har ett dataskyddsombud kan du vända dig dit med din begäran. Företaget/organisationen måste svara på din begäran utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad. Om de inte tänker uppfylla din begäran måste de ange anledningen till detta. Du kan bli ombedd att tillhandahålla information för att bekräfta din identitet (såsom att klicka på en bekräftelselänk, skriva in ett användarnamn eller lösenord) för att utöva dina rättigheter.

Dessa rättigheter gäller över hela EU, oavsett var uppgifterna behandlas och var företaget är etablerat. Dessa rättigheter gäller också när du köper varor och tjänster från företag utanför EU som bedriver verksamhet i EU.

Referens