Tartalom

Válasz

Joga van:

  • tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;
  • hozzáférést kérni az önről tárolt személyes adatokhoz;
  • adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;
  • személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azok kezelése jogellenes;
  • tiltakozni személyes adatainak marketingcélokra történő vagy a sajátos helyzetéhez kapcsolódó feldolgozása ellen;
  • meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
  • személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő elküldését kérni, amelyeket egy másik adatkezelőnek elküldhet („adathordozhatóság”);
  • kérni, hogy az olyan, önre vonatkozó vagy önt jelentős mértékben érintő automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket természetes személyek hozzák meg, ne pusztán számítógépek. Ebben az esetben joga van a véleményét is kifejteni, és kifogást emelhet a döntés ellen.

Jogainak érvényesítéséhez forduljon a személyes adatait kezelő vállalkozáshoz vagy szervezethez (az adatkezelő). Amennyiben a vállalkozás vagy a szervezet rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, kérésével e tisztviselőhöz is fordulhat. A vállalkozásnak vagy a szervezetnek indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb egy hónapon belül válaszolnia kell. Amennyiben a vállalkozás vagy a szervezet megtagadja kérését, ezt meg kell indokolnia. Megtörténhet, hogy jogai gyakorlásához a személyazonosságát megerősítő információkat kell megadnia (például egy ellenőrző hivatkozásra történő kattintás, felhasználónév vagy jelszó megadása).

Ezek a jogok az egész EU-ban érvényesek, függetlenül az adatok kezelési helyétől és a vállalkozás székhelyétől. Ezek a jogok akkor is alkalmazandók, ha nem uniós székhelyű vállalkozástól vásárol árukat és szolgáltatásokat az EU-ban.

Hivatkozás