Sadržaj stranice

Odgovor

Imate pravo:

  • na informacije o obradi vaših osobnih podataka;
  • ishoditi pristup osobnim podacima o sebi;
  • tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka;
  • zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita;
  • prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhe marketinga ili na temeljima povezanima s vašom posebnom situacijom;
  • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima;
  • zaprimiti svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu te ih poslati drugom voditelju obrade („prenosivost podataka”);
  • zatražiti da odluke koje se temelje na automatiziranoj obradi koje se odnose na vas ili znatno utječu na vas te koje se temelje na vašim osobnim podacima donose fizičke osobe, ne samo računala. U ovom slučaju također imate pravo izražavanja vlastitog stajališta te osporavanja odluke.

Da biste ostvarili svoja prava, trebate se obratiti društvu ili organizaciji koja obrađuje vaše osobne podatke, odnosno voditelju obrade. Ako društvo/organizacija ima službenika za zaštitu podataka („SZP”), svoj zahtjev možete uputiti tom SZP-u. Društvo/organizacija na vaš zahtjev mora odgovoriti bez nepotrebna odgađanja, a najkasnije u roku od jednog mjeseca. Ako društvo/organizacija nema namjeru udovoljiti vašem zahtjevu, mora navesti razlog tome. Od vas se može tražiti da navedete informacije kako biste potvrdili svoj identitet (kao što su klikanje na poveznicu za potvrdu, unos korisničkog imena ili lozinke) da biste ostvarili svoja prava.

Ova prava primjenjuju se diljem EU-a, neovisno o tome gdje se podaci obrađuju i gdje je društvo osnovano. Ta se prava također primjenjuju kad kupujete robu i usluge od društava sa sjedištem izvan EU-a koja djeluju u EU-u.

Upućivanja