Sivun sisältö

Vastaus

Sinulla on oikeus

  • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten henkilötietojesi korjaamista
  • pyytää henkilötietojesi poistamista, jos niitä ei enää tarvita tai jos käyttö on lainvastaista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksissa tai erityistilanteeseesi liittyen
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista erityistapauksissa
  • saada henkilötietosi koneellisesti luettavassa muodossa ja lähettää ne toiselle rekisterinpitäjälle (”oikeus siirtää tiedot”)
  • pyytää, että sinua koskevia, sinuun merkittävästi vaikuttavia päätöksiä tai henkilötietoihisi perustuvia päätöksiä ei tehdä yksinomaan automaattisella tietojenkäsittelyllä vaan että päätöksen tekee ihminen. Sinulla on tässä tapauksessa oikeus ilmaista kantasi ja vastustaa päätöstä.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, sinun on otettava yhteyttä henkilötietojasi käsittelevään yritykseen tai organisaatioon eli rekisterinpitäjään. Jos yrityksellä/organisaatiolla on tietosuojavastaava, voit lähettää pyyntösi hänelle. Yrityksen/organisaation pitää vastata pyyntöihisi ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään yhden kuukauden kuluessa. Vastauksessaan yrityksen/organisaation on perusteltava kieltäytymisensä siinä tapauksessa, ettei se aio noudattaa pyyntöä. Sinulta voidaan pyytää tietoja (kuten varmennuslinkin napsauttaminen, käyttäjätunnuksen tai salasanan kirjoittaminen) henkilöllisyytesi varmistamiseksi, ennen kuin voit käyttää oikeuksiasi.

Nämä oikeudet ovat voimassa koko EU:ssa riippumatta siitä, missä tietoja käsitellään ja missä yrityksen kotipaikka on. Oikeudet ovat voimassa myös ostettaessa tuotteita ja palveluja EU:n ulkopuolisilta yrityksiltä, jotka toimivat EU:n alueella.

Viite