Lehekülje sisu

Vastus

Teil on õigus

  • saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;
  • tutvuda Teie kohta hoitavate isikuandmetega;
  • nõuda ebaõigete, ebatäpsete või ebatäielike isikuandmete parandamist;
  • taotleda isikuandmete kustutamist, kui neid enam ei vajata või kui töötlemine on ebaseaduslik;
  • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele turunduse eesmärgil või oma konkreetse olukorraga seotud põhjusel;
  • taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist konkreetsetel juhtudel;
  • saada oma isikuandmeid masinloetaval kujul ja edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekantavus);
  • taotleda, et üksnes Teie isikuandmete automatiseeritud töötlusel põhinevaid otsuseid, mis puudutavad Teid või avaldavad Teile märkimisväärset mõju, teeksid füüsilised isikud, mitte ainult arvutid. Sellisel juhul on Teil ka õigus oma seisukohti väljendada ja otsust vaidlustada.

Oma õiguste kasutamiseks peaksite pöörduma Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte või organisatsiooni (st vastutava töötleja) poole. Kui selles ettevõttes või organisatsioonis on andmekaitseametnik, võite oma taotluse talle adresseerida. Ettevõte või organisatsioon peab vastama Teie taotlusele põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul. Kui ettevõte või organisatsioon ei kavatse Teie taotlust rahuldada, siis peab ta seda põhjendama. Oma õiguste kasutamiseks võidakse Teil paluda oma isiku tuvastamist kinnitada (nt klõpsata kinnituslinki, sisestada kasutajanimi või parool).

Need õigused kehtivad kogu ELis, sõltumata andmete töötlemiskohast ja ettevõtte tegevuskohast. Samuti kehtivad need õigused siis, kui ostate kaupu või teenuseid ELis tegutsevalt kolmanda riigi ettevõttelt.

Viited