Odpoveď

Ak si myslíte, že vaše osobné údaje by mohli byť nesprávne, neúplné alebo nepresné, môžete požiadať spoločnosť alebo organizáciu, aby opravila vaše údaje. Musí to urobiť bez zbytočného odkladu (v zásade do jedného mesiaca) alebo písomne odôvodniť, prečo tejto žiadosti nemožno vyhovieť.

Príklad

Úverová agentúra spracúva informácie, ktoré poskytol váš bývalý prenajímateľ a podľa ktorých mu dlhujete trojmesačný nájom. Práve ste vyhrali súdny spor a jeho žiadosť o trojmesačný nájom bola zamietnutá ako neopodstatnená. Úverovú agentúru môžete požiadať, aby opravila údaje, ktoré o vás vlastní, aby ste neboli v budúcnosti v nevýhode pri spracovaní žiadostí o úver.

Odkazy