Pe această pagină:

Răspuns

În cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal ar putea fi incorecte, incomplete sau inexacte, puteți cere societății sau organizației să vă corecteze datele. Societatea/organizația trebuie să facă acest lucru fără întârzieri nejustificate (în principiu, în termen de o lună) sau să explice în scris motivele pentru care nu poate da curs cererii.

Exemplu

Un birou de credite prelucrează niște informații furnizate de către fostul dvs. locator, potrivit cărora îi datorați acestuia chiria pe trei luni. Tocmai ați câștigat un proces în justiție, iar revendicarea de către acesta a chiriei pe trei luni a fost respinsă ca fiind nefondată. Puteți cere biroului de credite să corecteze datele pe care le deține în legătură cu dvs., astfel încât să nu fiți dezavantajat(ă) în viitor, la prelucrarea unor cereri de credit.

Referințe