Zawartość strony

Odpowiedź

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej dane mogą być nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne, może poprosić firmę lub organizację o korektę swoich danych. Dane muszą zostać poprawione bez zbędnej zwłoki (zasadniczo w ciągu miesiąca), a jeśli nie zostaną poprawione, należy podać uzasadnienie niewykonania danego żądania.

Przykład

Biuro informacji kredytowej przetwarza informacje dostarczone przez właściciela nieruchomości wynajmowanej przez Ciebie w przeszłości. Informacje te dotyczą trzymiesięcznych zaległości w czynszu. Właśnie zakończył się proces sądowy, w którym orzeczono na Twoją korzyść, że roszczenia dotyczące zaległego czynszu były bezpodstawne. Możesz zatem wystąpić do biura informacji kredytowej o skorygowanie Twoich danych, aby uniknąć w przyszłości problemów związanych z przetwarzaniem wniosków o przyznanie kredytu.

Odnośniki

  • art. 12, 16, 19 i 23 oraz motyw 65 RODO