Lapas saturs

Atbilde

Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati varētu būt nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, varat prasīt attiecīgajam uzņēmumam vai organizācijai jūsu datus izlabot. Uzņēmumam/organizācijai tas jādara bez nepamatotas kavēšanās (principā viena mēneša laikā) vai rakstiski jāpamato, kāpēc šo pieprasījumu nevar akceptēt.

Piemērs

Kredītbirojs apstrādā jūsu īres dzīvokļa saimnieka sniegto informāciju par to, ka esat viņam parādā trīs mēnešu īres maksu. Jūs tikko esat uzvarējis juridiskā strīdā, un viņa prasība par trīs mēnešu īres maksas piedziņu ir atzīta par nepamatotu. Jūs varat prasīt kredītbirojam labot tā rīcībā esošos datus par jums, lai, nākotnē apstrādājot jūsu kredīta piešķiršanas pieprasījumus, jūs nenonāktu nelabvēlīgā situācijā.

Atsauces