Puslapio turinys

Atsakymas

Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys gali būti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, galite paprašyti įmonės ar organizacijos juos ištaisyti. Jos tai turi padaryti nepagrįstai nedelsdamos (iš esmės per vieną mėnesį) arba raštu pagrįsti, kodėl šio prašymo negali patenkinti.

Pavyzdys

Kredito įstaiga tvarko jūsų buvusio nuomotojo pateiktą informaciją, kurioje nurodyta, kad esate jam skolingas trijų mėnesių nuomos mokestį. Neseniai laimėjote teisinį ginčą ir jo reikalavimas sumokėti trijų mėnesių nuomos mokestį buvo pripažintas nepagrįstu. Galite reikalauti, kad kredito įstaiga ištaisytų turimus duomenis apie jus, kad ateityje jums nekiltų problemų kreipiantis dėl kredito suteikimo.

Nuorodos