Sadržaj stranice

Odgovor

Ako smatrate da bi vaši osobni podaci mogli biti netočni, nepotpuni ili neprecizni, možete zamoliti društvo ili organizaciju da ispravi vaše podatke. To mora učiniti bez nepotrebna odgađanja (u načelu unutar jednog mjeseca) ili u pisanom obliku obrazložiti zašto se zahtjev ne može provesti.

Primjer

Kreditni ured obrađuje informacije koje im je dao vaš bivši najmodavac  i u kojima je navedeno da mu dugujete tri mjesečne najamnine. Upravo ste pobijedili u pravnom sporu, dok je njegovo potraživanje tromjesečne najamnine proglašeno neutemeljenim. Od kreditnog ureda možete zatražiti da ispravi podatke koje ima o vama kako ne biste bili dovedeni u nepovoljan položaj pri obradi kreditnih zahtjeva u budućnosti.

Upućivanja