Odpověď

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, neúplné nebo nepřesné, můžete společnost nebo organizaci požádat o jejich opravu. Ta tak musí učinit bez zbytečného odkladu (v zásadě do jednoho měsíce) nebo musí písemně odůvodnit, proč nelze žádosti vyhovět.

Příklad

Úvěrový registr zpracovává informace poskytnuté vaším dřívějším pronajímatelem, že mu dlužíte nájem za tři měsíce. Právě jste vyhrál/a soudní spor a podle soudu je jeho nárok na tříměsíční nájem neopodstatněný. Úvěrový registr můžete požádat o opravu držených údajů, abyste v budoucnu při zpracovávání žádostí o úvěr nebyl/a v nevýhodě.

Odkazy