Innehåll

Svar

Du har rätt att från ett företag/en organisation få bekräftelse på huruvida de innehar några personuppgifter som rör dig.

Om de innehar dina personuppgifter har du rätt att få tillgång till uppgifterna, att få en kopia av dem och att få all relevant ytterligare information (såsom deras anledning till att behandla dina personuppgifter, de personuppgiftskategorier som används, osv.).

Rätten till tillgång ska vara enkel och tillhandahållas med rimliga intervaller. Företaget/organisationen ska tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter utan avgift. För alla eventuella ytterligare kopior får de ta ut en rimlig avgift. När begäran görs elektroniskt (t.ex. via e-post) och om inget annat begärs, ska informationen tillhandahållas i en vanligen använd elektronisk form.

Rättigheten är inte absolut: rätten till tillgång till dina personuppgifter får inte inkräkta på andras rättigheter och friheter, däribland affärshemligheter eller immateriella rättigheter.

Exempel

Rätt till tillgång

Du lånar böcker på biblioteket. Du kan be biblioteket att ge dig de personuppgifter de har om dig. Biblioteket ska då tillhandahålla all information som de har lagrad om dig, till exempel: när du först började använda dig av bibliotekets tjänster, vilka böcker du har lånat, om du någon gång har haft försenade böcker och böter du kan ha fått betala.

Du har anmält dig till ett lojalitetsprogram hos en stormarknadskedja som finns i olika delar av staden och landet. Om du använder dig av din rätt att efterfråga och erhålla personlig information om dig som lagrats inom ramen för lojalitetsprogrammet, bör du få information om exempelvis hur ofta du har använt kortet, på vilka stormarknader du har handlat, eventuella rabatter du har fått och huruvida de kontaktade dig baserat på profileringsteknik,(och på vilket sätt), huruvida stormarknadskedjan som är en del av en multinationell företagskedja har lämnat din information vidare till sitt systerföretag som säljer parfym och kosmetika.

Referenser