Puslapio turinys

Atsakymas

Jūs turite teisę prašyti įmonės ar organizacijos patvirtinimo apie tai, ar ji turi jūsų asmens duomenų, ir gauti tokį patvirtinimą.

Jeigu ji turi jūsų asmens duomenų, jūs turite teisę susipažinti su tokiais duomenimis ir gauti jų kopiją bei bet kokią susijusią papildomą informaciją (kaip antai jūsų asmens duomenų tvarkymo priežastį, naudojamų asmens duomenų kategorijas ir pan.).

Jums turi būti suteikta galimybė pasinaudoti tokia teise lengvai ir „pagrįstais laiko tarpais“. Įmonė ar organizacija turėtų nemokamai pateikti jūsų asmens duomenų kopiją. Kitoms kopijoms gali būti taikomas pagrįstas mokestis. Kai prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu) ir išskyrus atvejus, kai jūs paprašote ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

Ši teisė nėra absoliuti. Teisė susipažinti su jūsų asmens duomenimis negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms, įskaitant komercines paslaptis ar intelektinę nuosavybę.

Pavyzdžiai

Teisė susipažinti su duomenimis

Iš bibliotekos skolinatės knygas. Bibliotekoje galite paprašyti, kad jums būtų pateikti jų turimi jūsų asmens duomenys. Tokiu atveju biblioteka turėtų pateikti jums visą apie jus saugomą informaciją. Pavyzdžiui, kada pirmą kartą pradėjote naudotis bibliotekos paslaugomis, kurias knygas pasiskolinote, ar kada nors vėlavote grąžinti knygas ir kokias baudas esate gavęs.

Jūs užsiregistravote dalyvauti prekybos centrų, kurie yra skirtingose miesto ir šalies dalyse, tinklo lojalumo kortelių programoje. Jums pasinaudojus savo teise prašyti informacijos ir gauti pagal lojalumo kortelių programą saugomus jūsų asmens duomenis, turėtumėte gauti informaciją apie tai, pavyzdžiui, kaip dažnai naudojatės kortele, kuriuose prekybos centruose apsipirkote, kokias nuolaidas gavote, ar jums buvo taikytas profiliavimas (ir kaip), ar prekybos centras, kuris priklauso tarptautinei įmonių grupei, atskleidė jūsų duomenis savo dukterinei įmonei, prekiaujančiai kvepalais ir kosmetika.

Nuorodos