Sadržaj stranice

Odgovor

Imate pravo pitati i dobiti potvrdu od društva/organizacije o tome posjeduje li osobne podatke koji se odnose na vas.

Ako ima vaše osobne podatke, tada imate pravo na pristup tim podacima, dobiti kopiju te sve važne dodatne informacije (poput razloga za obradom vaših osobnih podataka, kategorija upotrijebljenih osobnih podataka itd.).

To pravo na pristup trebalo bi biti lako i dostupno u „razumnim intervalima”. Društvo/organizacija treba besplatno pružiti kopiju vaših osobnih podataka. Za sve ostale kopije može se naplatiti razumna naknada. Kad se zahtjev predaje elektroničkim putem (primjer: elektroničkom poštom) te osim ako vi ne zatražite drukčije, informacije treba pružati u uobičajenom elektroničkom obliku.

Ovo pravo nije apsolutno: uporaba prava na pristup vašim osobnim podacima ne bi trebala utjecati na prava i slobode ostalih, uključujući poslovne tajne ili intelektualno vlasništvo.

Primjeri

Pravo na pristup

Posuđujete knjige iz knjižnice. Možete zamoliti knjižnicu da vam pruži osobne podatke koje imaju, a koji se na vas odnose. Knjižnica vam potom treba pružiti sve informacije koje su pohranili o vama. Primjerice  kad ste prvi put počeli upotrebljavati usluge knjižnice; koje ste knjige posudili; jeste li ikada imali kod sebe knjigu dulje od roka i o kaznama koje ste za to mogli platiti.

Prijavili ste se u program kartice vjernosti lanca supermarketa koji se nalaze u različitim dijelovima grada i zemlje. Ako upotrijebite svoje pravo traženja informacija i dobivanja vaših osobnih informacija koje su pohranjene u programu kartice vjernosti, trebate dobiti primjerice informacije kao što su: koliko ste često upotrebljavali karticu, u kojim ste supermarketima kupovali, svim popustima koji su vam dodijeljeni i je li se i kako ciljalo na vas uporabom tehnika za izradu profila, je li supermarket, koji je dio multinacionalnog lanca društava, otkrio vaše podatke sestrinskom društvu koje prodaje parfeme i kozmetiku.

Upućivanja