Odpověď

Od společnosti/organizace máte právo získat potvrzení, zda o vás vlastní nějaké osobní údaje.

Pokud má vaše osobní údaje, pak máte právo požádat a získat k nim přístup, právo získat jejich kopii a obdržet příslušné další informace (například důvod pro zpracování vašich osobních údajů, kategorie použitých osobních údajů atd.).

Toto právo na přístup by se mělo uplatňovat snadno a „v přiměřených odstupech“. Společnost/organizace by měla kopii vašich osobních údajů poskytnout bezplatně. Za případné další kopie může být uložen přiměřený poplatek. Když žádost podáte v elektronické formě (např. e-mailem), poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Toto právo není absolutní: uplatněním práva na přístup k vašim osobním údajům nesmějí být nepříznivě dotčena práva ani svobody jiných osob, například obchodní tajemství nebo duševní vlastnictví.

Příklady

Právo na přístup

Půjčujete si knihy z knihovny. Knihovnu můžete požádat o osobní údaje, které o vás mají. Knihovna by vám pak měla poskytnout veškeré informace, které má o vás uloženy. Například, kdy jste začal/a využívat služby v knihovně, které knihy jste si vypůjčil/a, zda jste nějakou knihu vrátil/a až po termínu a případné pokuty, které vám byly vyměřeny.

Zapojil/a jste se do věrnostního programu řetězce supermarketů umístěných v různých částech města a země. Pokud využijete svého práva a požádáte o informace o osobních informacích, které o vás byly uloženy v rámci tohoto programu s využitím věrnostní karty a o jejich poskytnutí, měl/a byste obdržet například informace o tom, jak často jste kartu použil/a, ve kterých supermarketech jste nakupoval/a, slevy, které jste dostal/a, a zda a jakým způsobem jste byl/a předmětem použití profilovacích technik, zda supermarket, který je součástí nadnárodního řetězce firem, sdělil vaše osobní údaje své sesterské společnosti prodávající parfémy a kosmetiku.

Odkazy

  • Článek 15 a 63. a 64. bod odůvodnění GDPR