Sivun sisältö

Vastaus

Kyse on profiloinnista, kun henkilökohtaisia ominaisuuksiasi arvioidaan käyttäytymisesi ennakoimiseksi, vaikkei mitään päätöstä tehtäisikään. Jos yritys tai organisaatio esimerkiksi arvioi ominaisuuksiasi (esim. ikää, sukupuolta, pituutta) tai luokittelee sinut tiettyyn kategoriaan, se on profilointia.

Kyse on automaattisesta päätöksenteosta, kun sinua koskevia päätöksiä tehdään tekniikan avulla ilman ihmisen osallistumista. Niitä voidaan tehdä jopa ilman profilointia.

Tietosuojalain mukaan sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, jos päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai se vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Päätöksellä on oikeusvaikutuksia, jos se vaikuttaa oikeuksiisi (esim. äänioikeuteesi). Käsittely voi myös vaikuttaa merkittävästi, jos se vaikuttaa olosuhteisiisi, käyttäytymiseesi tai valintoihisi. Automaattinen käsittely voi esimerkiksi johtaa verkossa tekemäsi luottohakemuksen hylkäämiseen.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko ovat yleisesti käytössä monilla aloilla, kuten pankki- ja rahoitusalalla, verotuksessa ja terveydenhuollossa. Se voi olla tehokkaampaa, mutta se on vähemmän avointa ja se voi rajoittaa valintojasi.

Yleissääntönä voidaan sanoa, että vaikka et joutuisi automaattisen päätöksenteon kohteeksi, tällainen päätöksenteko voi olla poikkeuksellisesti sallittua, jos algoritmien käytön on lain sallimaa ja asianmukaiset suojatoimet ovat käytössä.

Pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvat päätökset ovat sallittuja kun:

  • päätös on välttämätön (esimerkiksi saman tavoitteen saavuttamiseen ei ole muuta keinoa), jotta kanssasi voidaan tehdä sopimus
  • olet antanut päätökselle nimenomaisen suostumuksesi.

Kummassakin tilanteessa päätöksenteossa on suojattava sinun oikeuksiasi ja vapauksiasi soveltamalla asianmukaisia suojatoimia. Yrityksen tai organisaation on vähintään ilmoitettava sinulle oikeudestasi vaatia ihmisen osallistumista tietojen käsittelemiseen ja ryhdyttävä tarvittaviin järjestelyihin. Lisäksi yrityksen tai organisaation on annettava sinun esittää kantasi päätöksestä ja tiedotettava sinua oikeudestasi riitauttaa päätös.

Algoritmipohjaisia päätöksiä ei saa käyttää tietyissä tietoryhmissä, ellet olet antanut suostumustasi tai ellei käsittelysallittua EU:n lainsäädännössä tai kansallisessa laissa (katso edellä).

Esimerkki

Olet hakenut verkkopankista lainaa. Sinua pyydetään täyttämän tietosi, ja pankin algoritmi ilmoittaa, myöntääkö pankki lainaa vai ei ja ehdottaa korkotasoa. Sinulle pitää ilmoittaa, että voit esittää kantasi päätöksestä, riitauttaa päätöksen sekä vaatia että algoritmin tekemä päätös arvioidaan ihmisen toimesta.

Viitteet