Odpoveď

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a požiadať spoločnosť/organizáciu, aby prestala spracúvať vaše osobné údaje, ak sa spracúvajú na účely:

  • priameho marketingu;
  • vedeckého/historického výskumuštatistiky;
  • jej vlastného  oprávneného záujmu alebo pri vykonávaní úlohy vo verejnom záujme/pre oficiálny orgán.

Ak namietnete proti priamemu marketingu, spoločnosť musí prestať používať vaše osobné údaje a vyhovieť vašej žiadosti bez žiadania poplatku.

Spoločnosť/organizácia však môže aj naďalej spracúvať vaše osobné údaje napriek vaším námietkam v týchto prípadoch:

  • pri spracúvaní na účely vedeckého/historického výskumu a štatistiky, ak je spracúvanie nutné pre výkon úlohy, ktorá sa realizuje vo verejnom záujme;
  • pri spracúvaní na základe oprávneného záujmu alebo na výkon úlohy vo verejnom záujme/výkon oficiálneho orgánu, ak môže dokázať, že má pádne oprávnené dôvody, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody. Preto sa vyžaduje test vyváženosti.

Spoločnosť by vás mala informovať o vašom práve namietať, a to pri prvom kontakte s vami.

Príklad

 Cez spoločnosť, ktorá predáva lístky na internete ste si kúpili dva lístky, aby ste videli naživo hrať svoju obľúbenú kapelu. Neskôr vás neustále bombarduje reklamami na koncerty a podujatia, ktoré vás nezaujímajú. Informujete spoločnosť, ktorá predáva lístky cez internet, že si už viac neželáte dostávať reklamné materiály. Spoločnosť by mala prestať spracúvať vaše osobné údaje na priamy marketing a krátko na to by ste viac nemali dostávať od nej e-mailové správy. Nemala by vám za to účtovať poplatok.

Odkazy