Pe această pagină:

Răspuns

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și de a cere unei societăți/organizații să nu le mai prelucreze în cazul datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate:

  • în scopuri de marketing direct;
  • pentru cercetare științifică/istorică și realizarea de statistici;
  • în propriul său interes legitim sau în cadrul îndeplinirii unei sarcini în interes public/pentru o autoritate oficială.

Dacă vă opuneți marketingului direct, societatea trebuie să înceteze a mai utiliza datele dvs. cu caracter personal și să vă respecte cererea fără a percepe nicio taxă.

Cu toate acestea, o societate/organizație poate continua să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în pofida obiecțiilor dvs. dacă:

  • în cazul prelucrării în scopuri de cercetare științifică/istorică și în scopuri statistice, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;
  • în cazul prelucrării bazate pe interese legitime sau pe îndeplinirea unei sarcini în interes public/exercitarea autorității oficiale, societatea poate demonstra că are motive legitime și imperioase care prevalează asupra intereselor, a drepturilor și a libertăților dvs. Prin urmare, este necesar un exercițiu de asigurare a echilibrului.

Când vă contactează pentru prima dată, societatea ar trebui să vă informeze cu privire la dreptul dvs. de a vă opune.

Exemplu

Ați cumpărat două bilete la un concert al formației dvs. preferate prin intermediul unei societăți de vânzări de bilete online. După aceea sunteți bombardat(ă) cu reclame la concerte și evenimente care nu vă interesează. Informați compania de vânzări de bilete că nu doriți să mai primiți material publicitar. Compania ar trebui să înceteze a mai prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru marketing direct și, în scurt timp, ar trebui să nu mai primiți e-mailuri de la aceasta. Societatea nu ar trebui să perceapă nicio taxă în acest scop.

Referințe

  • Articolele 7, 12 și 21 și considerentele (69) și (70) ale RGPD