Lapas saturs

Atbilde

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi un prasīt uzņēmumam/organizācijai pārtraukt jūsu personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti  šādiem nolūkiem:

  • tiešā tirgvedība;
  • zinātniskā vai vēstures pētniecība un statistika;
  • uzņēmuma leģitīmās intereses vai izpildot uzdevumu sabiedrības interesēs / īstenojot tam piešķirtas oficiālas pilnvaras.

Ja jūs iebilstat pret datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos, uzņēmumam ir jāpārstāj izmantot jūsu personas dati un jāizpilda jūsu pieprasījums, neprasot par to samaksu.

Tomēr uzņēmums/organizācija var turpināt apstrādāt jūsu personas datus, neraugoties uz jūsu iebildumiem, šādos gadījumos:

  • datu apstrāde zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos un statistikas vākšanai — ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs;
  • datu apstrāde, pamatojoties uz leģitīmām interesēm vai izpildot uzdevumu sabiedrības interesēs / īstenojot oficiālas pilnvaras — ja attiecīgā organizācija var pierādīt, ka tai ir pārliecinošas leģitīmas intereses, kas ir svarīgākas par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām. Tādēļ ir jāveic tiesību līdzsvara izvērtēšana.

Uzņēmumam ir jūs jāinformē par jūsu tiesībām iebilst, kad tas pirmoreiz ar jums sazinās.

Piemērs

Jūs no tiešsaistes biļešu tirdzniecības uzņēmuma iegādājāties divas biļetes uz savas iemīļotās grupas koncertu. Pēc tam jūs nepārtraukti saņemat reklāmas par koncertiem un pasākumiem, kas jūs neinteresē. Jūs informējat tiešsaistes biļešu tirdzniecības uzņēmumu, ka turpmāk nevēlaties saņemt reklāmas. Uzņēmumam vajadzētu pārtraukt jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām un drīz pēc tam jums vairs nevajadzētu no tā saņemt e‑pasta reklāmas. Uzņēmumam par šo darbību nevajadzētu iekasēt samaksu.

Atsauces