Puslapio turinys

Atsakymas

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, ir reikalauti, kad įmonė ar organizacija nutrauktų jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu ji tai daro:

  • tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • mokslinių ar istorinių tyrimų ir statistinių duomenų tikslais;
  • remdamasi savo pačios teisėtu interesu arba vykdydama užduotį viešojo intereso labui / vykdydama viešosios valdžios funkcijas.

Jeigu nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įmonė privalo nutraukti jūsų asmens duomenų tvarkymą ir nemokamai patenkinti jūsų prašymą.

Tačiau įmonė ar organizacija gali toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis, nepaisydama jūsų prieštaravimų, jeigu:

  • duomenys tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo tikslais ir jie yra būtini vykdant užduotį viešojo intereso labui;
  • duomenys tvarkomi remiantis teisėtais interesais arba vykdant užduotį viešojo intereso labui / vykdant viešosios valdžios funkcijas ir įmonė ar organizacija gali įrodyti, kad įtikinamas teisėtas interesas yra viršesnis už jūsų interesus, teises ir laisves. Tam reikia atlikti palyginimą.

Įmonė turi informuoti jus apie teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys, kai ji pirmą kartą susisiekia su jumis.

Pavyzdys

Internetinėje bilietų pardavimo įmonėje nusipirkote du bilietus į savo mėgstamos grupės koncertą. Dabar esate užverstas reklama apie nedominančius koncertus ir renginius. Informuojate internetinę bilietų pardavimo įmonę, kad daugiau nebenorite gauti reklaminės medžiagos. Įmonė turėtų nutraukti jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais ir netrukus turėtumėte nebesulaukti iš jos jokių elektroninių laiškų. Ši paslauga turėtų būti nemokama.

Nuorodos