Περιεχόμενα σελίδας

Απάντηση

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και να ζητήσετε από μια εταιρεία ή έναν οργανισμό να σταματήσει την επεξεργασία εάν αυτή γίνεται για:

  • σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ·
  • επιστημονική/ιστορική έρευνα και για την κατάρτιση στατιστικών·
  • το προσωπικό νόμιμο συμφέρον της εταιρείας ή του οργανισμού ή κατά την εκτέλεση εργασίας για το δημόσιο συμφέρον ή για λογαριασμό επίσημης αρχής.

Εάν έχετε ενστάσεις όσον αφορά το άμεσο μάρκετινγκ, η εταιρεία πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και να συμμορφωθεί με το αίτημά σας χωρίς να επιβάλει κάποια χρέωση.

Ωστόσο, μια εταιρεία/ένας οργανισμός μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρά τις ενστάσεις σας, εάν

  • στην περίπτωση επεξεργασίας για σκοπούς επιστημονικής/ιστορικής έρευνας και στατιστικών, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασίας για λόγους δημόσιου συμφέροντος
  • στην περίπτωση επεξεργασίας με βάση νόμιμα συμφέροντα ή την εκτέλεση εργασίας προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος ή της άσκησης των καθηκόντων επίσημης αρχής, η εταιρεία ή ο οργανισμός μπορεί να αποδείξει ότι έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι είναι υπέρτεροι σε σχέση με τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων.

Η εταιρεία θα πρέπει να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να υποβάλετε ένσταση ήδη κατά την πρώτη επικοινωνία μαζί σας.

Παράδειγμα

 Αγοράσατε δύο εισιτήρια μέσω εταιρείας ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων για να δείτε το αγαπημένο σας συγκρότημα να παίζει ζωντανά. Έπειτα, σας βομβαρδίζουν με διαφημίσεις για συναυλίες και εκδηλώσεις για τις οποίες δεν ενδιαφέρεστε. Ενημερώνετε την εταιρεία ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε πια διαφημιστικό υλικό. Η εταιρεία θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ και, σύντομα μετά, θα πρέπει να σταματήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα από αυτήν. Δεν θα πρέπει να σας χρεώσουν για αυτό.

Παραπομπές