Odpoveď

Ak spoločnosť spracúva vaša osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, môžete požiadať spoločnosť, aby vám poslala vaše osobné údaje.

Takisto môžete požiadať, aby boli vaše osobné údaje priamo poslané inej spoločnosti, ktorej služby by ste radi využili, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné.

Príklad

Ste členom sociálnej siete na internete. Rozhodnete sa, že nová konkurenčná sociálna sieť lepšie vyhovuje vašim cieľom a vekovej skupine. Požiadate vašu súčasnú sociálnu sieť na internete,  aby poslala vaše osobné údaje vrátane vašich fotografií novej sociálnej sieti.

Odkazy