Pe această pagină:

Răspuns

Dacă o societate prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. sau a unui contract, puteți cere societății respective să vă transfere datele dvs. cu caracter personal.

De asemenea, puteți solicita ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate direct la o altă societate ale cărei servicii ați dori să le utilizați, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exemplu

Sunteți membru (membră) a(l) unei rețele sociale online. Decideți că o nouă rețea socială concurentă este mai potrivită pentru obiectivele și grupa dvs. de vârstă. Puteți solicita rețelei sociale online pe care o utilizați în prezent să transfere datele dvs. cu caracter personal, inclusiv fotografiile dvs., la noua rețea socială.

Referințe

  • Articolul 20 și considerentul (68) al RGPD
  • Orientările Grupului de lucru al articolului 29 privind dreptul la portabilitatea datelor, adoptate în data de 13 decembrie 2016, revizuite și adoptate cel mai recent la 5 aprilie 2017 (WP 242 rev.01)